ჩვენ შესახებ

“შეფასება-კვლევის ჯგუფი” ახალგაზრდა და მზარდი კომპანიაა, რომელიც დაკომპლექტებულია ამ საქმეში მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პროფესიანალთა გუნდით.

სერტიფიცირებული უძრავი და მოძრავი ქონების შემფასებლებთან ერთად, რომლებიც ფლობენ აკრედიტაციის ცენტრის მიერ აკრედიტირებული სერტიფიკაციის ორგანოს მიერ გაცემულ ISO 17024 სტანდარტის შესაბამის სერტიფიკატებს, კომპანიაში აგრეთვე მუშაობენ საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს მიერ სერტიფიცირებული აუდიტორებიც, რომლებიც საჭიროების შემთხვევაში გაგიწევენ დეტალურ კონსულტაციას საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებით.

უპირატესობები

ხარისხი

პროფესიონალიზმი

მისაღები ფასები

უნიკალურობა

გამოცდილება 25 წელზე მეტი

ჩვენ ვთანამშრომლობთ ამბიციურ ლიდერებთან, რომელთაც სურთ თავიანთი მომავალი წარმატებული იყოს და დაეხმარონ მათ საგანგებო შედეგების მიღწევაში.

0

წარმატებული პროექტი

0

ჯილდოს მოგება

0

დასაქმებული

0

კმაყოფილი მომხმარებლები
ჩვენი პრიორიტეტებია:

 

  • მომსხურების მაღალი ხარისხი;
  • სამუშაოების უმოკლეს ვადებში შესრულება;
  • კლიენტებთან ინდივიდუალური მიდგომა;
  • ყველასთვის მისაღები ფასები;
  • კონფიდენციალურობა.